Important

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

În conformitate cu dispoziţiile:

 • art. 178 şi art. 179 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 211/2021 ;
  În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta


DISPOZIŢIE:

Art.1. Consiliul Judeţean Maramureş se convoacă pentru data de 31 mai 2023, ora 12,00, în şedinţă ordinară, care se va desfășura în Sala „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureş, cu prezență fizică.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinței este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.

Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică şi se comunică la :
Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
Direcţia Juridică din cadrul Consiliului Județean Maramureș.

Anexa la Dispozitia Nr.405/24 mai /2023

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș pe anul 2023 ;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului Județului Maramureș, pe anul 2022;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ 182B Baia Mare – Coaș, aprobat la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
 4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judetean Maramureș nr.144/2020 privind aprobarea traseelor de drumuri din Județul Maramureș stabilite ca proiecte strategice de importanță majoră ce urmează a fi depuse spre finanțare în următoarea perioadă de programare 2021-2027;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a proiectelor culturale;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret;
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult din Judeţul Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor de administrare a unor terenuri din domeniul privat al Județului Maramureș, situat pe raza administrativ-teritorială a Orașului Baia Sprie, cu destinația de parc industrial/parc de specializare inteligentă;
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor de administrare a unor terenuri din domeniul privat al Județului Maramureș, situat pe raza administrativ-teritorială a Orașului Șomcuta Mare, cu destinația de parc industrial/parc de specializare inteligentă;
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor de administrare a unui teren din domeniul privat al Județului Maramureș, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Fărcașa, cu destinația de parc industrial/parc de specializare inteligentă;
 11. .Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor de administrare a unui teren din domeniul privat al Județului Maramureș, situat pe raza administrativ-teritorială a Orașului Târgu Lăpuș, cu destinația de parc industrial/parc de specializare inteligentă;
 12. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Maramureș a imobilului ”Palat Administrativ”, situat în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46;
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al comunei Remetea Chioarului a imobilului – construcție și teren – situat în comuna Remetea Chioarului, nr. 11D;
 14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric ”Castelul Blomberg”, situat în localitatea Gârdani, nr. 457;
 15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului situat în Municipiul Baia Mare, str. Teatrului, nr. 2, ap. 4, parte din monumentul istoric ”Casa Gall”;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Maramureş în cursul anului 2022;
 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru preluarea în domeniul public al județului Maramureș a imobilului monument istoric ”Cetatea Chioarului”, cod MM-I-s-A-04369;
 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Sighetu Marmației a imobilului – teren și construcții – situate in municipiul Sighetul Marmației, str. Dragoș Vodă nr.31;
 19. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinatii a sumei prevăzute în bugetul Județului Maramureș pe anul 2023 pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultură;
 20. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea Festivalului „Nu vă uitați că-s micuț”;
 21. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea Festivalului „Danț
  la Șură cu Lătureni ”;
 22. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la organizarea Festivalului “Hoarea Poienarilor”;
 23. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea evenimentului
  „ One Jazz Festival, 2023”;
 24. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la organizarea festivalului “Tradiții Chiorene”;
 25. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș, în calitate de membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie România, Filiala Maramureș;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. „Drumuri Poduri Maramureş” S.A., pe anul 2023;
 27. Proiect de hotărâre privind instituirea de restricții de circulație pe podul situat pe râul Lăpuș,km.0+820 pe DJ 171C, localitatea Rogoz;
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii la Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania”;
 29. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Funcţii la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș;
 30. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului ”CIBUS – Reducerea risipei alimentare și a deșeurilor în Europa” în cadrul apelului al II-lea de proiecte al Programului INTERREG EUROPE 2021-2027
 31. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Judetean Maramureș la SC Parcuri Industriale SA.;
 32. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial, ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș.

Te-ar putea interesa si

EDUCAŢIE: Absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a, șefii promoției 2021, au fost premiați

Redactie

Poliţiştii maramureşeni vă doresc să petreceți Sărbătorile Pascale cu pace și liniște sufletească, alături de cei dragi!

Redactie

IN TIMP CE CFR-UL MOARE, DIN APRILIE: TREN DE LUX PE RUTA TIMISOARA – BAIA MARE (VIDEO)

Vasile Dale

Lasa un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Doar acceptand cookie-urile va putem asigura o experienta personalizata. Accepta Citeste mai mult