Important

BILANŢ: Evaluarea activităţilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş pe anul 2020

Azi, la sediul unității noastre a avut loc evaluarea activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş în anul 2020. Activitățile și misiunile specifice, rezultatele obținute, greutățile întâmpinate în anul precedent dar și principalele direcții de acțiune pentru anul 2021, au fost prezentate de către inspectorul șef, colonel Florișteanu Petru Marcel. Anul 2020 a reprezentat pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş o perioadă de consolidare instituţională, vizând eficientizarea activităţilor şi misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor, precum și aspectele determinate de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României în contextul apariţiei şi răspândirii virusului SARS-CoV2.


La activitate a participat, prin sistemul videoconferință, domnul general de brigadă Uzlău Liviu, împuternicit Prim-adjunct al inspectorului general și Șef al Statului Major al Jandarmeriei Române.
În calitate de invitați au participat domnul Nicolae Silviu Ungur- prefectul Judeţului Maramureş, comandanţii şi şefii din cadrul instituţiilor Ministerului Afacerilor Interne.
În perioada supusă evaluării, structurile operative şi-au direcţionat efortul pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, prevenirea criminalităţii stradale, vizând creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de ordine şi siguranţă publică. Activitatea desfăşurată de către structurile de ordine publică ale inspectoratului s-a materializat în executarea a 6.515 misiuni specifice. Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor manifestări şi adunări cu public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 510 misiuni de asigurare a ordinii publice, cu 233 misiuni mai puţine decât în 2019. Scăderea numărului de misiuni se datorează faptului că numărul manifestărilor cultural-artistice, religioase şi sportive, au fost restricţionate în mare măsură, odată cu luarea măsurilor de prevenire şi combatere a noului coronavirus SARS-CoV2. Au fost înaintate 30 solicitări către Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj Napoca, pentru sprijin în executarea unor misiuni sau preluarea integrală a acestora. Asigurarea unei reacţii imediate şi oportune în situaţii deosebite a constituit o prioritate a structurilor de ordine publică, în acest sens fiind executate 89 acţiuni de restabilire a ordinii publice, constând în 14 de intervenţii pentru aplanarea unor conflicte, 68 intervenţii la alte solicitări şi 7 intervenţii de salvare-evacuare a unor persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane.
Începând cu luna martie 2020, Jandarmeria Maramureș a executat peste 9.032 misiuni/patrule specifice în contextul pandemiei Covid-19. În baza documentelor programatice, a dispozițiilor Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, au fost executate 191 misiuni de însoțire convoaie/transport persoane ce urmau a fi introduse în carantină sau în tranzit pe teritoriul județului. Pe timpul stării de urgență, respectiv a stării de alertă la nivel național, ca urmare a deciziilor C.J.C.C.I. Maramureș, au fost asigurate măsurile specifice de pază și ordine la locațiile constituite ca centre de carantină. Activitățile și misiunile specifice perioadei în contextul pandemiei Covid-19 nu s-au rezumat doar la aceste categorii de misiuni. În acest context, misiunile Jandarmeriei Maramureș s-au desfășurat pentru: peste 400 de patrulări la unități spitalicești/locații de carantină; asigurarea ordinii publice la unități spitalicești/locații de carantină: 700 misiuni; peste 665 de acțiuni în cooperare cu poliția referitoare la verificarea punerii în aplicare a acestor măsuri.
Pentru respectarea restricțiilor impuse în timpul stării de urgență și a stării de alertă, respectiv asigurarea climatului de ordine publică, Jandarmeria Maramureș a executat: Patrule în sistem integrat pentru implementarea/verificarea respectării măsurilor/restricțiilor stabilite pe timpul stării de alertă, 4.752 misiuni;
Patrule în sistem independent pentru implementarea/verificarea respectării măsurilor/restricțiilor stabilite pe timpul stării de alertă, respectiv pentru asigurarea primului răspuns la solicitările primite, intervenții la apelurile 112, 1.692 misiuni;
Acțiuni punctuale în cooperare pentru combaterea faptelor antisociale pe linia respectării măsurilor epidemiologice, 303 misiuni.
În perioada octombrie – decembrie, s-au instituit măsura de carantinare zonală a 11 localități, fiind executate în cooperare cu celelalte instituții responsabile 133 misiuni de asigurare a ordinii publice.
Pe segmentul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, la nivelul structurilor de ordine publică au fost planificate și organizate 4.428 misiuni de menţinere a ordinii publice.
Posturile de jandarmi montane au executat 1.058 misiuni specifice de menţinere a ordinii publice însumând 1.213 patrule de jandarmi în staţiunile montane Borşa, Şuior, Izvoare, Cavnic şi Valea Vaserului, desfăşurând activităţi de informare şi îndrumare a turiştilor, de prevenire a producerii accidentelor pe traseele turistice adiacente şi în zona locurilor de agrement, dar şi 7 participări la acţiuni de salvare, ocazie cu care au fost evacuate/salvate 8 persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane.
În sistem integrat, au fost executate 3.326 misiuni de menţinere a ordinii publice prin sistemul patrulelor de ordine publică mixte sau de jandarmi în mediul urban şi rural, prin 7.765 patrule mixte sau de jandarmi.
Pentru creşterea siguranţei în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, au fost desfăşurate 40 de acţiuni în colaborare cu reprezentanţii acestora.
Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice au fost constatate 422 fapte de natură penală săvârşite de 376 făptuitori, fiind aplicate 2.558 sancţiuni contravenţionale.
Principalele activităţi desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale au constat în coordonarea activităţii de întocmire a actelor de constatare pentru faptele de natură penală, gestionarea activităţii de înregistrare, urmărire şi îndeplinire a procedurilor pe linie de constatare a contravenţiilor, cameră de corpuri delicte şi executare a mandatelor de aducere, precum şi în executarea unor activităţi preventiv-educative şi de informare, atât în instituţiile de învăţământ preuniversitar, cât şi cu ocazia desfăşurării unor competiţii sportive. În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, contribuţia la prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în zona de competenţă, se reflectă în 354 rapoarte cu privire la activitățile de constatare şi întocmire a actelor de constatare pentru 25 infracțiuni constatate independent şi 434 infracțiuni în cooperare cu structurile teritoriale ale poliției. Pe linia constatării contravenţiilor, au fost aplicate un număr de 3.121 sancţiuni contravenţionale. Dintre acestea un număr de 1.213 sancţiuni contravenţionale au fost aplicate pe timpul executării misiunilor specifice pentru prevenirea şi combaterea răspândirii virusului Sars-COV-2.
În ceea ce priveşte activităţile preventiv-educative, acestea s-au desfăşurat prin participarea la un număr de 20 acţiuni cu caracter educativ în scopul prevenirii fenomenului contravenţional şi penal în 19 locaţii, temele abordate s-au concentrat pe prevenirea delincvenței juvenile, prevenirea violenței în sport și prevenirea faptelor antisociale în domeniul montan și antivictimizare.
În perioada supusă evaluării, activitatea de pază a fost direcționată pentru coordonarea și îmbunătățirea misiunilor permanente și temporare, în scopul asigurării securității obiectivelor și a cetățenilor precum și pentru asigurarea climatului de normalitate civică necesar desfășurării în siguranță a activităților instituțiilor fundamentale ale statului la nivel local, contextualizat de răspândirea infecţiei cu coronavirus SARS-CoV2, la nivelul României. O particularitate aparte a reprezentat sprijinul acordat de către structuri ale M.Ap.N., respectiv UM 01354 Baia Mare, în executarea acestui tip de misiuni, fiind predată responsabilitatea pazei unor obiective din competență în vederea disponibilizării unor efective pentru participarea acestora la misiuni speciale și urgente de ordine publică, situație care se menține și în prezent. O prioritate a inspectoratului pe linia executării acestui tip de misiuni a fost reprezentată de cooperarea/colaborarea cu beneficiarii de pază în vederea continuării implementării şi/sau dezvoltării sistemelor tehnice de pază și protecţie precum și în vederea conectării sistemelor tehnice de la obiectivele din competență la dispeceratul de monitorizare recepție și evaluare a alarmelor din cadrul inspectoratului, în vederea implementării concepției de monitorizare și intervenție și pentru sporirea nivelului de securitate al obiectivelor. Misiunile de pază obiective precum și cele de transporturi speciale, bunuri și valori s-au executat în condiţii bune, conform cadrului decizional specific, fără a se înregistra evenimente deosebite sau incidente, relevând eficienţa dispozitivelor de pază adoptate, profesionalismul personalului, precum şi buna relaţionare dintre jandarmii care execută serviciul de pază şi personalul instituţiilor beneficiare.
Activitatea de recrutare, încadrare şi promovare personal s-a axat pe asigurarea personalului corespunzător în vederea ocupării funcţiilor vacante din cadrul unităţii şi recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I. În perioada analizată s-a desfăşurat un număr de 10 activităţi specifice pentru ocuparea posturilor vacante şi 3 comisii de concurs în vederea ocupării a 3 posturi de execuție prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor și subofițerilor. În cursul anului 2020, având în vedere debutul situației epidemiologice în luna martie, activitățile de recrutare s-au desfășurat cu sprijinul compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul, fiind publicate pe site-ul unităţii și pe pagina unei rețele de socializare, condiţiile şi criteriile de participare conform legislaţiei în vigoare, în comparație cu anii precedenți când, au fost desfăşurate o serie de activităţi în cadrul cărora personal specializat din cadrul unităţii a prezentat aspecte legate de modalităţile şi condiţiile necesare în vederea accederii la profesia de jandarm, avantajele carierei militare, specificul profesiei de jandarm, precum şi rolul şi locul Jandarmeriei în societate, ori activități cu sprijinul instituţiilor de învăţământ în cadrul cărora au fost organizate şi desfăşurate acțiuni de promovare a profesiei de jandarm în rândul elevilor.
În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, la nivelul inspectoratului au fost planificate şi desfăşurate activităţi, având ca scop prevenirea şi combaterea factorilor de risc inerenţi specifici activităţilor şi misiunilor inspectoratului, iar în contextul situației epidemiologice s-au desfășurat o serie de activități cu scopul de a preveni apariția și răspândirea infecției cu noul coronavirus SARS-Cov-2 în rândul personalului.
În anul 2020 s-a urmărit realizarea unui sistem logistic adaptat conceptual, structural şi acţional cu dimensiunile, configuraţia şi misiunile structurilor operative care să asigure o capacitate adecvată de gestionare a resurselor necesare îndeplinirii misiunilor. Principalul obiectiv în perioada martie – decembrie a fost asigurarea materialelor necesare protecției individuale și colective a personalului unității în cadrul măsurilor pentru prevenirea și limitarea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2. Pe linie auto, activitatea a urmărit creşterea capacităţii de intervenţie a structurilor, a gradului de înzestrare a unităţii şi menţinerea în stare de operativitate a tehnicii auto din dotare.
În anului 2020 activitatea de relaţii publice a fost coordonată şi desfăşurată în vederea creşterii încrederii în instituţia Jandarmeriei, a formării unei imagini pozitive reflectând în mod obiectiv şi real întreaga activitate desfăşurată de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Maramureş. Din a doua jumătate a lunii martie activitățile au fost concentrate în principal pe informarea populației privind respectarea regulilor impuse pe timpul stării de urgență și de alertă în vederea limitării și combaterii răspândirii virusului SarsCoV2. Aceste activități s-au desfășurat în colaborare cu alte instituții, comunicarea publică realizându-se pe principiul ,, vocii unice’’. Datorită situației pandemice de la nivel mondial și național, în anul 2020 nu au fost organizate acţiuni prin care cetăţenii să fi fost invitaţi în mijlocul jandarmilor, au fost însă încheiate 3 parteneriate/proiecte și derulate 49 campanii media sau alte acţiuni atât independent cât și în cooperare cu celelalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne, acțiuni comune cu scopul de a preveni și limita răspândirea virusului SarsCoV2.
Anul 2020 a fost un an cu evoluţii complexe și chiar surprinzătoare, cu provocări în planul asigurării climatului optim al cetățenilor raportat la evoluția răspândirii coronavirusului, implicarea personalului punându-și amprenta în planificarea, organizarea, coordonarea și executarea misiunilor specifice segmentului ordine și siguranță publică.
Totuși, chiar și în acest context, dialogul, cooperarea și colaborarea interinstituțională, coroborate cu acţiunea fermă şi profesionistă vor fi esențiale pentru menţinerea stării de normalitate la nivelul judeţului și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

Te-ar putea interesa si

Gheorghe Șimon: ”PSD propune un pachet de măsuri de relansare economică a României”

Vasile Dale

FOTO: Creștinii de rit vechi din Maramureş sărbătoresc Crăciunul

Redactie

Ordin de protecție provizoriu emis pe numele unui băimărean care şi-a bătut concubina

Redactie

Lasa un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Doar acceptand cookie-urile va putem asigura o experienta personalizata. Accepta Citeste mai mult