BREAKING NEWSEvenimentMaramuresul IstoricRecomandate

EXCLUSIV DOCUMENT: Corpul de control al Prim Ministrului României – verifică la sânge Ocolul Silvic Vișeu de Sus. S-au găsit nereguli grave

Corpul de control al prim-ministrului (CCPM) efectuează o acţiune de documentare la Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA, în baza Ordinului nr. 51/24.05.2021, emis de către Secretarul de stat, Sef al Corpului de control al prim-ministrului care vizează, în principal, identificarea abaterilor de la cadrul legal şi normativ în ceea ce priveste programul de regenerare a pădurilor.

Precizăm faptul că aspectele din cadrul acţiunii de documentare sunt în atenţia prim-ministrului României, urmând ca la finalul verificărilor să fie înaintată o notă de informare cu privire la aspectele constatate.

Urmare a verificărilor efectuate la Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA, de către echipa de control din cadrul CCPM şi a verificărilor efectuate de Garda Forestieră Cluj au fost constatate următoarele situaţii de fapt cu privire la activitatea Ocolului Silvic Viseu din cadrul Direcţiei Silvice Maramures:

 A. În perioada verificării pe teren a lucrăritor de regenerare a fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Viseu, reprezentanţii CCPM au constatat faptul că pe o parte din suprafaţa unităţii amenajistice 54 B din unitatea de producţie (UP) VI nu erau plantaţi puieţi decât pe circa 20% din suprafaţă (cca. 300 puieţi), iar pe diferenţa de 80% din suprafaţă erau resturi de material lemnos provenit din exploatări care nu permiteau realizarea lucrărilor de regenerare artificialăl.

De asemenea, cu ocazia deplasării la Ocolul Silvic Vişeu pentru a verifica la faţa locului situaţia faptică, atitudinea reprezentanţilor Direcţiei Silvice Maramures nu a fost una de cooperare cu reprezentanţii CCPM, aceştia invocând faptul că unităţile amenajistice (UA) supuse verificărilor sunt foarte greu accesibile (se află la o distanţă foarte mare una faţă de ceataltă şi terenul este accidentat/calamitat) şi pot fi verificate în aproximativ 10 zile lucrătoare.

Urmare a adresei CCPM nr. 4495/22.07.2021, reprezentanţii Gărzii Forestiere Cluj au efectuat verificări în teren pe suprafeţele şi coordonatele indicate punctual de către CCPM, fiind comunicate următoarele constatări:

1. În UP I ua 132 A reprezentanţii Gărzii Forestiere Cluj au constatat că nu au fost executate lucrări de curăţire a terenului pe suprafaţa de 1,22 ha, „ceea ce a făcut imposibilă plantarea acestor suprafeţe”, existenţa unor suprafeţe neregenerate, dar şi material lemnos valorificabil;

2. Majoritatea suprafeţelor parcurse de reprezentanţii Gărzii forestiere Cluj nu au fost curăţate corespunzător, nu aveau numărul de puieţi plantaţi (conform documentelor de recepţie) şi aveau cantităţi însemnate de material lemnos valorificabil.

În nota de constatare a Gărzii Forestiere Cluj nr. 13595/12.08.2021 nu au fost cuprinse toate aspectele solicitate de CCPM prin adresa nr. 4495/22.07.2021 (spre exemplu: număr real puieţi utilizaţi/efectiv plantaţi, identificaţi ca urmare a verificărilor în teren, cu poze anexate si procese verbale pentru fiecare unitate amenajistică), fiind astfel lacunară din perspectiva relevanţei în cadrul acţiunii de documentare a CCPM.

Având în vedere aceste aspecte, CCPM a solicitat Gărzii Forestiere Cluj continuarea verificărilor în teren şi completarea materialului de control cu toate datele solicitate, prin adresa nr. 4495/22.07.2021. 

B. La nivelul Corpului de control al prim-ministrului au fost înregistrate două petiţii (de la Grigore Coman şi Bora Pop Maria – contabil şef economist OS Vişeu) prin care au fost sesizate următoarele aspecte:

– plata unora dintre angajaţi fără ca aceştia să fie prezenţi la locul de muncă sau folosirea în interes personal a unor muncitori plătiţi din bugetul Ocolului Silvic Vişeu; 

– plata hranei pentru vânat folosită la stâna şefului Ocolului Silvic Vişeu – Direcţia Silvică Maramureş din fondurile instituţiei publice;

– plata unor reparaţii fictive la utilajele Ocolului Silvic Vişeu – Direcţia Silvică Maramureş în baza facturilor emise de Dumax S.R.L., operator economic care se foloseşte şi de o parte din utilajele instituţiei publice; 

– folosirea banilor din casieria instituţiei publice şi justificarea acestora prin facturi fictive emise de Boaca Novartis, Interral Trans, Urdas loan Alin, Daria Auto etc.; 

– tăieri ilegale şi „alte scheme de a scoate fără forme legale lemnul din pădurile “păstorite» de şeful Vlad Vasile”.

De asemenea, în petiţii se reclamă faptul că abuzurile reprezentanţilor Ocolului Silvic Vişeu – Direcţia Silvică Maramureş au fost semnalate în numeroasele petiţii, precum şi faptul că au fost făcute numeroase sesizări la instituţii ale Poliţiei de la nivel local, însă problemele expuse nu au fost soluţionate.

 C. În data de 24.08.2021 a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanţii CCPM şi cei ai Direcţiei corp control, integritate şi anticorupţie din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul căreia au fost purtate discuţii operative pe linia acţiunii de documentare RNP-Romsilva din care a rezultat faptul că în cadrul controlului efectuat de către reprezentanţii Direcţiei corp control, integritate şi anticorupţie la Ocolul Silvic Vişeu în cursul lunii iulie 2021, aceştia au constatat o serie de nereguli în activitatea specifică a entităţii, unele dintre acestea putând întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni, urmând ca toate aspectele să fie cuprinse într-un raport de control aflat în lucru la data prezentei adrese.

Din coroborarea datelor existente atât la nivelul CCPM, cât şi la nivelul Direcţiei corp control, integritate şi anticorupţie din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se consideră oportun efectuarea unui control amănunţit asupra Ocolului Silvic Vişeu. În acest context, la solicitarea CCPM, specialişti din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor vor desfăşura în perioada imediat următoare o acţiune de control pe această problematică, cu aprobarea conducerii ministerului. 

Având în vedere toate aspectele enunţate, în temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernu(ui nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministru(ui, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia, vă adresăm rugămintea să dispuneţi efectuarea unui control la Ocolul Silvic Vişeu din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, potrivit competenţelor instituţiei dumneavoastră, în cadrul căruia să procedaţi şi la audierea persoanelor responsabile cu împădurirea din cadrul Ocolului silvic Vişeu, respectiv a Direcţiei Silvice Maramureş, ridicarea de înscrisuri cu privire Ia activitatea de regenerare a fondului forestier din anul 2020, precum şi Ia audierea şi verificarea aspectelor semnalate de către cei doi petenţi.

Totodată, în vederea sprijinirii acţiunii de documentare a CCPM, în cadrul activităţilor specifice pe care urmează să le desfăşuraţi, vă rugăm să aveţi în vedere cu ocazia verificărilor în teren activitatea de regenerare a fondului forestier din anul 2020 în următoarele locaţii:

 1. Unitatea de producţie I – unitatea amenajistică 132A cu o suprafaţă de 6,16 ha, pentru care, din datele transmise de Romsilva rezultă că, deşi iniţial a fost programată pentru anul 2020, regenerarea artificială a acestei suprafeţe a fost reprogramată pentru anul 2021; 

2. Unitatea de producţie I – unitatea amenajistică 157C cu o suprafaţă de 0,44 ha, pentru care, din datele transmise de Romsilva rezultă că, deşi iniţiat a fost programată pentru anul 2020, regenerarea artificială a acestei suprafeţe a fost reprogramată pentru anul 2021; 

3. Unitatea de producţie II – unitatea amenajistică 121F cu o suprafaţă de 2,46 ha. Din situaţiite transmise de Romsilva rezultă că au fost plantaţi 9.400 de puieţi (molid 3.500 puieţi, tarice 3.400 puieţi, paltin de munte 600 puieţi, frasin 1.900 puieţi); 

4. Unitatea de producţie II – unitatea amenajistică 121G cu o suprafaţă de 2,21 ha. Din situaţiite transmise de Romsitva rezultă că au fost plantaţi 7.500 de puieţi (motid 3.100 puieţi, tarice 2.200 puieţi, pattin de munte 500 puieţi, frasin 1.700 puieţi); 

5. Unitatea de producţie VI – unitatea amenajistică 54B cu o suprafaţă de 4,4 ha. Din situaţiite transmise de Romsilva rezultă că au fost plantaţi 14.700 de puieţi (molid 11.300 puieţi, tarice 3.400 puieţi);

 6. Unitatea de producţie VI – unitatea amenajistică 54E cu o suprafaţă de 1,86 ha. Din situaţiile transmise de Romsilva rezultă că au fost plantaţi 6.800 de puieţi (motid 2.200 puieţi, brad 3.100 puieţi, larice 1.500 puieţi);

 7. Unitatea de producţie IV – unitatea amenajistică 28E cu o suprafaţă de 3,51 ha. Din situaţiite transmise de Romsilva rezultă că, au fost plantaţi 10.400 de puieţi (molid 6.400 puieţi, tarice 4.000 puieţi); 

8. Unitatea de producţie IV – unitatea amenajistică 29 B cu o suprafaţă de 6 ha. Din situaţiite transmise de Romsitva rezuttă că au fost plantaţi 18.400 de puieţi (molid 11.800 puieţi, tarice 6.600 puieţi);

9. Unitatea de producţie V – unitatea amenajistică 44 C cu o suprafaţă de 2,79 ha. Din situaţiile transmise de Romsitva rezultă că au fost plantaţi 8.000 de puieţi (motid 3.300 puieţi, larice 4.700 puieţi);

10. Unitatea de producţie V – unitatea amenajistică 47 A cu o suprafaţă de 5,19 ha. Din situaţiite transmise de Romsilva rezultă că au fost plantaţi 14.800 de puieţi (molid 6.100 puieţi, larice 8.700 puieţi).

Cu privire la aceste unităţi de producţie, din datete deţinute, există suspiciuni cu privire ta posibite nereguli în legătură cu executarea lucrăritor de curăţire a terenului si/sau regenerare, precum şi cu privire la obţinerea de venituri necuvenite de către persoanele responsabile cu împădurirea din cadrul Ocolutui sitvic Vişeu, respectiv a Direcţiei Silvice Maramureş, provenite din vânzarea ilegată a puieţitor destinaţi pentru a fi plantaţi în scop de regenerare.

Anexăm atăturat, în fotocopie, petiţiile înregistrate cu nr. 3825/30.06.2021 şi nr. 4766/22.08.2021. Ca urmare a activităţilor specifice desfăsurate de către instituţia dumneavoastră, vă rugăm să dispuneţi ca documentele întocmite (actul de control, procese-verbale de cercetare la faţa locului, planse fotografice etc.) să fie transmise cu celeritate (…)

Desemnăm ca persoană de contact pe domnul consilier superior Doru-Florin COSMAN. 

Cu deosebită consideraţie, Silviu Gabriel Barbu, șeful Corpului de Control al Prim-Ministrului

Te-ar putea interesa si

Trecere în rezervă la Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Pintea Viteazul” Maramureș

Vasile Dale

DACĂ VOR APROBA GROAPA DE GUNOI LA ȘOMCUTA MARE: O firmă privată va cere în instanța recuperarea pierderilor de milioane de euro. Vizați sunt consilierii și toți factorii de decizie

Redactie

TERIBILISM: Poliţiştii din Strâmtura cercetează doi tineri bănuiţi că au incendiat un autoturism

Vasile Dale

3 mesaje

Alex septembrie 30, 2021 at 7:43 am

Mare minune ca intra in sfarsit autoritatile in zona aia. Ca se face prapad in muntii Maramuresului. Parca e bombardata zona din avion, pe granita cu Ucraina si la limita de judet cu Suceava. Ar fi fantastic sa ii curete un pic acolo sa-i scuture. Ca fac tot ce vor muschii lor in padurile alea.

Raspunde
mo septembrie 30, 2021 at 9:02 am

Mda cancerul nesupravegheat din institutiile publice… Neregulile acestea constatate tptusi nu au dus la luarea de masuri impotriva celor responsabili!! Probabil mai au de impartit ceva combinatii cu gaborii din zona!!

Raspunde
No septembrie 30, 2021 at 11:29 am

In pedeapsa as adauga cututi in fur si bastoane pe spinare

Raspunde

Lasa un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Doar acceptand cookie-urile va putem asigura o experienta personalizata. Accepta Citeste mai mult