Important

Primăria Baia Mare a achitat salariile asistenților personali până în august

Referitor la drepturile băneşti ale asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare, face următoarele precizări:

„Municipiul Baia Mare a solicitat în luna ianuarie 2020 un necesar de 26.478 mii lei pentru a achita integral în anul 2020 plata acestor drepturi, prin Decizia nr.2/10.01.2020 emisă de  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș a fost repartizată din cote defalcate din TVA suma de 15.256 mii lei mai puțin cu suma de 11.222 mii lei față de suma solicitată inițial. Din suma repartizată au fost achitate  drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare aferente lunilor ianuarie-iunie 2020.

Prin adresa nr.398/24.06.2020 s-a făcut o solicitare de suplimentare a acestor fonduri la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș în sumă de 16.452 mii lei , suma fiind necesară până la finele anului 2020, prin Decizia nr.10/24.08.2020 emisă de  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș s-a repartizat suma de 1.462 mii lei, sumă care nu a fost suficientă pentru acoperirea drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare. Drept urmare Municipiul Baia Mare  a suportat din veniturile proprii ale municipiului suma de 5.592 mii lei .

Față de cele de mai sus am respectat prevederile art.40 din Legea nr.448/2006 Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.

Am înaintat adrese pentru solicitarea sumelor necesare pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare până la finele anului 2020 către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș, către  Ministerul Finanțelor Publice domnului Ministru Florin Câțu în data de 27.10.2020, iar ultima solicitare a fost înaintată către Consiliul Județean Maramureș în data de 05.11.2020 pentru suma 8.180 mii lei.

Vă facem cunoscut faptul că aceste sume sunt cu afectație specială, nu pot fi utilizate pentru alte tipuri de cheltuieli de altă natură; ca urmare afirmațiile de genul „Banii sunt blocați la Primărie” sunt nefondate și neadevărate.

În acest exercițiu financiar bugetul Municipiului Baia Mare a fost profund afectat de sumele repartizate pentru combaterea răspândirii virusului COVID -19, drept pentru care Municipiul Baia Mare la această dată nu mai dispune de resursele necesare pentru plata acestor drepturi in locul Guvernului, acesta fiind și motivul pentru care s-au înregistrat întârzieri de plată.

Referitor la afirmațiile unora privitor la estimarea defectuoasă a bugetului  necesar , vă comunicăm că până în acest an financiar Municipiul Baia Mare nu a înregistrat niciodată restanțe la plata drepturilor de această natură.

Concluzionând vă facem cunoscut faptul că Municipiul Baia Mare a întreprins toate demersurile necesare solicitând tuturor instituțiilor pe care vi le-am enumerat mai sus necesarul de sume pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare până la finele anului, dar până la această dată nu am primit nici un răspuns în acest sens”.

Cu alte cuvinte, edilul din Baia Mare a precizat că banii această categorie de personale au fost achitați până în luna august. Pentru plata lunii septembrie s-a făcut o rectificare și s-au identificat bani, ei urmând să fie achitați. Ce se va întâmpla cu lunile octombrie, noiembrie și decembrie nimeni nu știe. Și asta pentru că Guvernul României a alocat bani (deși Guvernul Orban trebuia să suporte 90% din acest salari) doar pentru primele șase luni ale anului.

Te-ar putea interesa si

ANUNŢ VITAL: Avarie la reţeaua de apă potabilă în Merişor şi cartierul Băiţa

Redactie

Angajații VITAL au donat sânge pentru a salva 100 de vieți!

Vasile Dale

Vrei să cumperi un tort pentru prietenii tăi, dar te afli în altă țară? Iată soluția potrivită

Vasile Dale