ImportantMaramuresul Istoric

DEZVOLTARE COMUNITARĂ INTEGRATĂ ÎN COMUNA BOTIZA 17.08.2020 – 30.04.2023: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


PREZENTARE PROIECT
„Dezvoltare comunitară integrată în comuna Botiza”, este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Operațiunea – Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Beneficiar: Comuna Botiza
Partener 1: Școala Gimnazială
Partener 2: Asociația „Angels Garden”
Contract nr.: POCU/303/5/2/130308
Buget total eligibil: 4.640.042,53 Lei
Buget UE: 4.408.040,41 Lei
Buget de stat (BS): 177.651,11 Lei
Contribuție proprie beneficiar: 54.351,01 Lei
Perioada de implementare: 17.08.2020 – 30.04.2023

CONTEXT
La nivelul comunei Botiza există persoane care se confruntă cu probleme legate de lipsa locurilor de muncă, trăiesc la limita sărăciei și nu beneficiază de servicii sociale și educaționale. Se constată astfel necesitatea unor intervenții integrate și identificarea unor surse de finanțare la nivelul acestor comunități care să permită autorităților publice locale, soluționarea acestor probleme.
Intervențiile și activitățile care se vor derula prin acest proiect, contribuie la realizarea unor obiective strategice, la nivel național și european, răspunzând astfel nevoilor specifice comunităților marginalizate și anume: reducerea sărăciei, creșterea integrării și incluziunii acestor persoane în societate și pe piața muncii.
Comuna Botiza nu deține în bugetul local fondurile necesare pentru soluționarea nevoilor sociale ale comunităților marginalizate aparținătoare. Având în vedere că această zonă este slab dezvoltată din punct de vedere economic și lipsa infrastructurii nu o face atractivă pentru investitori, oferta locurilor de muncă este foarte săracă. Acest proiect se constituie ca o soluție de finanțare a unor măsuri de ocupare și incluziune socială.
În comunitatea marginalizată vizată nu se acordă importanța cuvenită asigurării unui nivel educațional adecvat, principala preocupare a adulților dar și a copiilor de vârstă școlară fiind aceea de a-și procura mijloacele minime de existență. Astfel, există o nevoie foarte mare de servicii educaționale, de a învăța o meserie (programe de ucenicie) și de programe de prevenire a abandonului școlar în rândul copiilor.
GRUPUL ȚINTĂ
Grupul țintă este format din 251 de persoane (39 elevi și 212 adulți), persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de dezvoltare comunitară integrate în localitatea Botiza, care beneficiază de servicii integrate.
Conform definiției EUROSTAT, persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială, sunt persoanele care se află în una din următoarele situații:
A. Se află în risc de sărăcie: au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.
B. Se confruntă cu deprivare materială severă, dispunând de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din următoarele elemente:

 1. nu reușesc să-și plătească chiria sau facturile la utilităti;
 2. nu reușesc să asigure o încălzire adecvată a locuinței;
 3. nu pot face fața unor cheltuieli neprevăzute;
 4. nu își pot permite să mănânce carne/pește zilnic;
 5. nu își pot permite o săptămână de vacanță departe de casă;
 6. nu dețin un autoturism;
 7. nu dețin mașină de spălat;
 8. nu dețin un televizor;
 9. nu dețin un telefon;
  C. Trăiesc în gospodării în care adulții (cu vârstă între 18-59 ani)
  au lucrat în anul anterior mai puțin de 20% din potențialul lor total.

OBIECTIVE PROIECT
Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de personae aparținând comunității marginalizate din comuna Botiza, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială și îmbunătățirea condițiilor de trai, în contextul mecanismului DLRC.
Obiectivele specifice ale proiectului
Ob S1 – Dezvoltarea de servicii sociale și în cadrul comunității
marginalizate din comuna Botiza;
Ob S2 – Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 39 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip „școală după scoală”;
Ob S3 – Participarea la programe de ucenicie pentru 12 persoane din
comunitatea marginalizată;
Ob S4 – Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața
muncii a 212 membri ai grupului țintă;
Ob S5 – 188 membri ai grupului țintă formați profesional prin
participarea la cursuri de calificare;
Ob S6 – 54 de membri ai grupului țintă vor avea un loc de muncă în urma participării la intervențiile integrate din cadrul proiectului;
Ob S7 – Sprijinirea a 12 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri și crearea a cel puțin 12 locuri de muncă în noile entități economice;
Ob S8 – 2 Workshop-uri și Campanii de informare și constientizare care au ca scop implicarea comunității în problemele sociale locale;
Ob S9 – 30 de luni de management de proiect;

Formarea profesionala se va organiza prin programe de calificare/recalificare si initiere competente antreprenoriale, la care vor participa 200 de persoane – 188 participanti la cursuri de calificare si 12 participanti la curs de initiere „Competente antreprenoriale” (membrii ai grupului tinta) apartinand comunitatilor marginalizate vizate prin proiect.
Cursurile de calificare se vor desfasura in urmatoarele domenii: Alimentatie (Bucatar, ospatar, barman, lucrator in comert, lucrator in alimentatie, brutar, patiser, macelar, cofetar, etc.); Auto (Tinichigiu carosier, Mecanic auto, etc.); Confectii (Lucrator in tricotaje si confectii, Confectioner asamblor articole din textile, etc.); Constructii (Lucrator in structuri pentru constructii, Lucrator finisor in constructii, Fierar betonist, Lacatus, Zidar, pietrar, tencuitor, Sudor, Tamplar, Dulgher, parchetar, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, etc.); Alte servicii (Manichiurist-Pedichiurist, Cosmetician, Frizer, Coafor, Camerista, Babysitter, Agent de curatenie, Ingrijitor batrani la domiciliu, Agent de securitate, etc.). Cursurile exacte vor fi stabilite in urma sesiunilor de consilere si orientare profesionala la care vor participa membri grupului tinta.

Te-ar putea interesa si

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ: O afecțiune gravă și extrem de rară la copii a fost tratată cu succes pe Secția Pediatrie

Redactie

EXCLUSIV – HALUCINANT LA SIGHET: Adevărul este dureros – Puși să stea la pozat pentru a combate realitatea dură din Spital (GALERIE FOTO)

Vasile Dale

OMAN DESERT MARATHON 2017: UN MARAMURESEAN, POLITIST DE FRONTIERA, INTR-O COMPETITIE DURA IN DESERT (FOTO/VIDEO)

Vasile Dale

Lasa un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.