BREAKING NEWSImportant

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

În conformitate cu dispoziţiile:

 • art. 178 şi art. 179 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
  administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş, aprobat
  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 211/2021;
  În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta
  D I S P O Z I Ţ I E:
  Art.1. Consiliul Judeţean Maramureş se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de
  29 septembrie 2022, ora 14,00 care se va desfăşura în Sala „Bogdan Vodă” din Palatul
  Administrativ al Județului Maramureş.
  Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinței, care cuprinde proiectele de hotărâri inițiate de
  președintele consiliului județean, este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.
  Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică şi se comunică la:
  − Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
  − Direcţia Juridică din cadrul Consiliului Județean Maramureș.
  PREŞEDINTE, Ionel Ovidiu Bogdan

 1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului județului Maramureș pe anul 2022 ;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al
  Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare”, propus la finanțare prin Planul Național de
  Redresare și Reziliență;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul
  “Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare”;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al
  Spitalului Județean de Urgență dr. Constantin Opriș Baia Mare”, propus la finanțare prin Planul Național
  de Redresare și Reziliență;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea și dotarea Cabinetului de Planificare
  Familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență dr. Constantin Opriș Baia Mare”, propus la finanțare
  prin Planul Național de Redresare și Reziliență;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare și dotare Ambulatoriu de specialitate
  pentru sportivi din cadrul Spitalului Județean de Urgență dr. Constantin Opriș Baia Mare”, propus la
  finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență;
 7. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului în domeniul public al Județului
  Maramureș a imobilului ”Casa de lemn Deac Vasile Moșu”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Județul Maramureș, prin Consiliul Județean
  Maramureș, a terenului în suprafață de 800 mp, înscris în CF 132015 Baia Mare, nr. cadastral nou
  132161;
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară
  Maramureș a imobilului monument istoric ”Casa Mihalca” aparținând domeniului public al Județului
  Maramureș;
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun – ”Rețea de alimentare cu apă” – din domeniul public al
  județului Maramureș în domeniul public al comunei Bârsana;
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun -”Rețea de alimentare cu apă”- din domeniul public al
  județului Maramureș în domeniul public al comunei Strâmtura;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreținere și reparații curente și periodice pe rețeaua de
  drumuri publice aflate în domeniul public și privat al județului Maramureș, în perioada 2022-2023,
  modificat;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ”Drum de acces” din cadrul
  obiectivului de investiții ”Amenajarea unor platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de
  depozitare (inclusiv Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile şi care nu
  pot fi supuse procesului de compostare)”;
 14. Proiect de hotărâre privind înfrățirea Județului Maramureș cu Departamentul Cantal din Republica
  Franceză;
 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de ajutor social aferente anului
  școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul special de stat din Județul Maramureș ;
 16. Proiect de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă la nivelul Spitalului de Boli Infecțioase și
  Psihiatrie Baia Mare;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul de Boli Infecțioase
  și Psihiatrie Baia Mare;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru
  membrii Consiliului de Administrație la R.A Aeroportul Internațional Maramureș, pentru mandatul
  2022-2026;
 19. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureş la realizarea proiectului sportiv
  Campionatul Mondial de Tineret – JWOC 2023;
 20. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la realizarea proiectului „Presa
  de frontieră în criză”;
 21. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş la realizarea evenimentului
  cultural „Celebrarea a 160 de ani de existenţă a Colegiului Naţional Pedagogic Regele Ferdinand” ;
 22. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la realizarea evenimentului
  cultural „Sărbătoarea Toamnei la Groși”;
 23. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş la realizarea evenimentului
  cultural „Festivalul Omagial Nicolae Sabău – ”Alină-te dor, alină”;
 24. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş la realizarea evenimentului
  cultural „Festivalul concurs Horea în Grumaz”- ediţia a XX-a;
 25. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş la realizarea evenimentului
  cultural „Festivalul Internaţional de Poezie”, a L-a ediţie;
 26. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş la realizarea evenimentului
  cultural „One Jazz Festival 2022” – ediţia a IV-a;
 27. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la realizarea evenimentului
  cultural „Zilele Oraşului Ulmeni – Toamna Someșeană”- ediţia a X –a;
 28. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş la realizarea evenimentului
  cultural „Festivalul strugurilor”, ediţia a IX-a
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului
  Maramureș pentru anul 2022;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei unităților de cult beneficiare de finanțare nerambursabilă,
  declarate eligibile la sesiunea de finanțare din anul 2022, etapa a II-a;
 31. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al Județului Maramureș” domnului
  profesor universitar dr. Vasile Berinde;
 32. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al Județului Maramureș” domnului
  profesor universitar dr. Petrică Claudiu Pop – Sitar;
 33. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al Județului Maramureș” domnului
  arhitect Dorel Cordoș;
 34. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii de specialitate din cadrul
  Consiliului Județean Maramureș;
 35. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în consiliul de administrație la Muzeul Județean
  de Etnografie și Artă Populară Maramureș;
 36. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți în consiliul de administrație la Spitalul
  Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și în consiliul de administrație la Spitalul de Boli
  Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.

Te-ar putea interesa si

LA DATORIE: Furt din maşină, dejucat de jandarmii băimăreni

Redactie

ULTIMĂ ORĂ: FOTO – Impact violent între două mașini în Intersecția ”morții” de la Hideaga – actualizare

Vasile Dale

GEST EXTRAORDINAR: Apel umanitar lansat de părinții Alexandrei Măceșanu pentru familia pădurarului ucis de hoții de lemne

Vasile Dale

Lasa un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Doar acceptand cookie-urile va putem asigura o experienta personalizata. Accepta Citeste mai mult