Important

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

În conformitate cu dispoziţiile:

 • art. 178 şi art. 179 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 211/2021;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

Art.1. Consiliul Judeţean Maramureş se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 28 februarie 2022, ora 13,00, care se va desfăşura în Sala „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureş.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinței este cuprins în anexa la prezenta dispoziţie.

Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică şi se comunică la :
 Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 Direcţia Juridică din cadrul Consiliului Județean Maramureș.

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Maramureș nr. 64/2022
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului județului Maramureș pe anul 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului monument istoric, situat în localitatea Petrova, nr. 793 ;
 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare la Serviciul Public Județean SALVAMONT Maramureș a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Maramureș, situat în Groșii Țibleșului, nr. 173;
 4. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean și înscrierea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Maramureș, a unei construcții -”Foișor și cuptor gastronomie tradițională”- situate în municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor nr. 1 ;
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea anulării numerelor cadastrale aferente unor tronsoane ale drumului județean DJ 185 identificate în CF 50515 Bistra, CF 50833 și CF 50834 Rona de Sus, CF 51470 Bocicoiu Mare, ca urmare a suprapunerii cu tronsoane de drumuri forestiere;
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional la Acordul de parteneriat încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureș și Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în proiectul ”Furnizare de servicii sociale integrate în comunitate” POCU 2014 -2020;
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Aditional la Acordul de parteneriat încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureș și Asociatia Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în proiectul ”Tranziția spre servicii sociale în comunitate” POCU 2014 -2020;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Maramureș pentru anul 2022;
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Drumuri-Poduri Maramureș SA;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Maramureș;
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Maramureș în Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş, respectiv a membrului supleant în Comisia de evaluare a probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
 14. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș” ;
 15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ” Aeroportul Internațional Maramureș”;
 16. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație la Societatea Comercială ” Parcuri Industriale Maramureș S.A.”.

Te-ar putea interesa si

Ionel Bogdan: Alocăm resursele financiare necesare pentru realizarea variantei ocolitoare a localității Copalnic-Mănăștur

Redactie

SALTATI IN PARCAREA DE LA KAUFLAND SI BILLA. MASINA TICSITA CU DROGURI. MANELISTUL DANI MOCANU I-A COMPUS MELODIi (FOTO/VIDEO)

Vasile Dale

VESTE BUNĂ: Se redeschide Târgul Auto

Redactie

Lasa un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Doar acceptand cookie-urile va putem asigura o experienta personalizata. Accepta Citeste mai mult